AFAS heeft

Historie

en daar zijn we trots op.

pijl schuin blauw naar transparant
Software is onze passie en innovatie zit in ons bloed. Ton van der Veldt, één van de oprichters van AFAS Software en nu lid van de Raad van Bestuur, is altijd actief betrokken bij de ontwikkeling van onze producten. Hij vertelt over de ontwikkelstrategie en -technieken van het verleden, het heden en de toekomst.

Mainframes

AFAS heeft een lange historie als het gaat om softwareontwikkelingen. Van waaruit AFAS is ontstaan (ARC, CB Automatisering en RAET), is veel kennis en ervaring over softwareontwikkeling meegenomen. Dit begon al in de jaren ‘60 van de vorige eeuw; softwarepakketten ontwikkelen voor IBM mainframe systemen. Boekhoud-, facturering-, voorraad- en salarissystemen. Grotendeels in Cobol en Assembler geschreven programma’s, gevoed door ponskaarten en later door papertapes en OCR-formulieren.

Minicomputers

Toen de eerste minicomputers eind jaren ‘70 zoals de Datapoint, DEC en HP kwamen, startte het tijdperk dat we via toetsenbord en beeldscherm computers konden programmeren. Hier werd driftig ontwikkeld in talen zoals Databus, TC20 en Business basic. Later kwam IBM met zijn minilijn, system-36 en 38. De opvolger van deze lijn werd de AS/400. Op deze machines ontwikkelde we de software in RPG en de 4-GL Synon.

PC tijdperk

De doorbraak dat ieder bedrijf zijn eigen administratieve systeem betaalbaar zou kunnen automatiseren,  kwam in de jaren ’80 toen de eerste PC ’s op de markt kwamen. Weer omarmde we de nieuwe technische mogelijkheden, beginnend onder het operatingssysteem CP/M ontwikkelde we in Cobol de eerste softwarepakketten. CP/M werd snel vervangen door DOS en Cobol door Basic, en C. Het eerste HRM-pakket in Nederland ontwikkelde we in Clipper, een DBASE kloon. 

Het waren altijd administratieve softwarepakketten ontwikkeld voor het gebruik door grote aantallen diverse klanten. Door deze focus hebben we ons altijd bezig gehouden met flexibele en generiek toepasbare functionaliteit, makkelijk door de klant aanpasbaar en van een hoog betrouwbaar gehalte. Zodra er weer nieuwe technologische veranderingen waren, namen we snel beslissingen om de oude technologie te verlaten en nieuwe in te zetten. 

AFAS Software tijdperk

Vanaf de verzelfstandiging van AFAS in 1996 zijn we ons volledig gaan concentreren op één volledig geïntegreerd softwaresysteem (ook wel ERP-systeem genaamd), op het Windows PC platform. Hierbij werd afscheid genomen van IBM-mainframe en AS/400 oplossingen.
Op het Windows PC en Web platform, hebben we onze eigen architectuur “ANTA” (AFAS Next Technology Architecture) ontwikkeld. Gebruikmakend van SQL Server, Visual Studio, Visual Basic, Javascript en HTML. 

Passie en Visie

De passie om het beste product te maken, gebaseerd op onze visie om “ieder organisatie optimaal geïntegreerd te kunnen automatiseren”, heeft ons inmiddels gebracht tot wie we zijn. Meer dan 10.000 klanten maken gebruik van ons ERP-product AFAS Profit en meer dan 500.000 gebruikers van AFAS Personal, ons product voor de consument. 

Blijven innoveren

Naast de ontwikkeling van onze huidige producten, zijn we al meer dan 5 jaar bezig met onze grootste innovatie voor de toekomst. Een volledig nieuw pakket op basis van een nieuwe architectuur, gebouwd voor het optimaal werken en gebruik maken van de Cloud. Een ongekende scalability en een nog grotere mate van flexibiliteit voor de klant en zijn gebruikers. Dit product wordt over enkele jaren de opvolger van het huidige product. Huidige klanten zullen t.z.t. automatisch worden gemigreerd. Een totaal nieuw product met talloze nieuwe innovaties. 

Hiervoor gebruiken we de allernieuwste technologieën zoals CQRS, HTML5, C#, Javascript, Node.JS  etc.

Hekel aan legacy

Continue zijn we op zoek naar nieuwe technologieën en mogelijkheden om onze producten nog beter te maken. We onderzoeken, proberen en passen het toe. In onze genen zit innoveren en ook het lef hebben om op tijd te stoppen met verouderde technologieën, terwijl je ze (zoals veel concullega ’s ook doen) nog jarenlang zou kunnen uitponden. Onze hekel aan legacy is zeer groot, omdat we weten dat we hier de klant uiteindelijk niet gelukkig mee maken. 

AFAS is gek van software en doet dat vanuit een visie, architectuur en bevlogenheid met enorme gepassioneerde medewerkers. Daar zijn we enorm trots op.


Ton van der Veldt

mede-oprichter AFAS Software